Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Câu đối ngày Tết

Con Dần nông cạn giếng khơi
Con Mèo thận trọng như cơi đựng trầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét