Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

"Nực sử" Việt Nam oai hùng!

“Vua mặc áo Tàu, quân mặc váy Tây, cái nước mình nó cứ phải linh tinh như vậy thì mới ra Việt Nam chăng?”(Phùng Tân Côi)

Đọc bài này, rồi đọc chuyện “Đường tới thành Thăng Long hay Đường về nô lệ”, tôi nhớ đến lời PH của Đinh Công Bình dưới bài “Tranh luận xung quanh phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” trên talawas này, trong đó có đoạn: “Về thân thế của Lý Công Uẩn, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi như sau:

“Họ Lý, tên húy là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp, Bắc Giang, mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 [974] thời Đinh.”

Trong bản dịch Việt Sử Lược, dịch giả GS Trần Quốc Vượng đã chú thích như sau về “hành trạng” của Lý Công Uẩn:

“Theo Toàn thư và Cương mục, bà mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn, cùng thần nhân giao hợp mà sinh ra vua. Đến năm lên ba, mẹ bế đến nhà Lý Khánh Vân, Khánh Vân nuôi làm con. Nhân đấy lấy theo họ Lý… Vậy thuyết nói Công Uẩn gốc người Mân có thể đúng, và để giấu gốc tích Trung Quốc của mình, Lý Công Uẩn đã bịa ra thuyết là con thần nhân, đồng thời cũng để tăng lòng tin cậy của dân. Tống lấy đất Mân năm 971, có thể gia quyến Công Uẩn chạy sang nước ta sau năm đó; cũng như tổ tiên Hồ Quý Ly, Trần Lãm (1 trong 12 sứ quân)đều là gốc người Bắc, tránh loạn sang nước ta vào cuối đời Ngũ đại.” (VSL, nxb Thuận Hóa 2005, tr. 118).

Như vậy giả thuyết Lý Công Uẩn có gốc Phúc Kiến cũng đã được giới sử học Việt nam đặt ra. Chỉ tiếc là GS Trần Quốc Vượng không dẫn chứng kỹ lưỡng các tài liệu ông đã dẫn để người đọc có thể kiểm chứng.”

Có hai suy nghĩ về “những thứ linh tinh của VN” như thế này, xin được chia sẻ với các bác:

1. Tình tiết “nực sử” “Họ Lý, tên húy là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp, Bắc Giang, mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 [974] thời Đinh.”, tức là vua Lý Công Uẩn là con của “thần”, thì không thể nào chấp nhận được. Tôi không biết ai là tác giả của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhưng viết sử Việt Nam như vậy thì, trình độ sử học của vị tác giả này, nói không quá, có lẽ bằng… Nguyễn Minh Triết là cùng! Cái “linh tinh” thứ nhất ở đây là cái sự ra đời rất thường tình như bao con người bình thường khác trên cái hành tinh này của một nhân vật “người trần mắt thịt” là Lý Công Uẩn, nhưng lại được hư (giao) cấu thành “cùng với người thần giao hợp rồi có chửa”. Cứ cái kiểu “viết sử” như thế này, thì đến năm 3010, tức là 1000 năm nữa, người ta sẽ bảo là ông HCM cũng sinh ra đời là do mẹ ông ta “giao hợp với người thần” chắc?!

2. Mr. Do viết: “Đã xuất hiện trên báo chí “dòng chính” và các trang mạng nhiều ý kiến chỉ trích bộ phim Đường tới thành Thăng Long. Các chỉ trích trước sau đều xoáy vào một điểm: “giống Tàu”. Theo nhận định của GS Trần Quốc Vượng là “Vậy thuyết nói Công Uẩn gốc người Mân có thể đúng, và để giấu gốc tích Trung Quốc của mình, Lý Công Uẩn đã bịa ra thuyết là con thần nhân, đồng thời cũng để tăng lòng tin cậy của dân.”, thì cụm từ “giống Tàu” ở đây, đúng cả về “nghĩa đen” lẫn “nghĩa bóng”! Vậy thì, làm một bộ phim về “giống Tàu”, không “giống Tàu” thì “giống Ai?”

Còn rất nhiều “những thứ linh tinh” khác của “nực sử VN”, nhưng có lẽ, xin để các bác khác lên tiếng vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét