Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

ĐCSVN đã "bóp nát"... quả trứng dân chủ trong tay

“Hay cả ở VN, vì làm sao biết chắc ở VN không có ”những người CS cầm quyền rất muốn “làm thay đổi” tình trạng chính trị”. Tôi nghĩ có thể chia họ làm ba loại: (1) thà mất nước chứ không chịu mất đảng, (2) thà mất đảng chứ không chịu mất nước, và (3) muốn dân được tư do, dân chủ nhưng đảng vẫn cầm quyền (có lẽ ông Gorbachev từng nghĩ như vậy). Nhưng nhiều người họ lại vô lý gán cho một số người khác là vừa muốn mất đảng vửa muốn mất nước (!), và gọi là phản động!”(Hòa Nguyễn)

@bác Hòa Nguyễn,

Có thể cô Song Chi đã viết ra rất nhiều ý tưởng trong bài viết này của mình, và tôi đã không nhận thức ra hết được. Nhưng có một cái ý cơ bản mà đến bây giờ tôi vẫn thấy mọi người có vẻ như không muốn nhận ra, đó là: Thản nhiên sử dụng cái cụm từ chưa được xác định rõ ràng “ngữ nghĩa” là DBHB(Diễn biến hòa bình) cho việc phân tích tình trạng chính trị hiện thời của VN. Như trong PH trước của tôi, tôi đã nói, cái cụm từ này là do ĐCSVN “sáng tạo” ra với mục đích “đánh tráo” cái khái niệm “Cách mạng nhung” ở châu Âu, mà cụ thể là ở các nước XHCN Đông Âu cũ. Và về sâu xa mà nói, thì ĐCSVN dường như đã đạt được mục đích “đánh tráo” của mình, vì trong giới trí thức yêu nước, cụm từ “DBHB” đã trở thành… “quen tai” như cô SC cũng đã thừa nhận. Nếu hiểu “DBHB” như “CMN” của châu Âu, thì ở VN không có cái “DBHB” đó, và cũng chẳng có nốt cái “DBHB” theo kiểu TQ. Đó là bởi vì có một điều khác nhau cơ bản mà tôi đã nói ở PH trước, là “nội bộ của những người CS cầm quyền các nước Đông Âu thời kỳ đó cũng rất muốn “làm thay đổi” tình trạng chính trị”. Hay rõ ràng hơn là: những người CS Đông Âu không coi dân tộc họ như là “kẻ thù một mất một còn”, mà họ đã nhìn thấy cái “đểu cáng” của CNCS và số đông trong họ đã thức tỉnh ra là không thể duy trì tiếp tục cái sự “đểu cáng” ấy trên đầu dân tộc mình được, phải thay đổi theo con đường “lương thiện” khác là con đường dân chủ. Ngay từ những năm đầu của cuộc “CMN”, từ 1986, ở Hungary đã ra đời những nhóm “diễn đàn dân chủ”, mà thực chất là các “đảng”, mà không bị đảng CS cầm quyền lúc đó “bóp chết trong trứng nước”. Và từ đó, cái gọi là “DBHB” đã được xảy ra và có được kết quả như ngày nay ở các nước Đông Âu. Và bên cạnh đó, các đảng CS cũ, không “mất” đi, mà “biến” thành các đảng khác, vẫn những người CS ấy, chỉ khác cái tên thôi, và phương thức hoạt động, dĩ nhiên cũng “lương thiện như ai”. Đấy, tôi dài dòng như vậy là để nói lên một điều là, không có cái gọi là “DBHB” ở VN. Còn tất nhiên, tác giả SC và bác HN có những “lập luận” riêng của mình, và ai chẳng “thích” là “mình nói đúng quá đi mất”. Nhưng như thế, mình lại tự “huyễn hoặc” mình mất rồi!

Để kết luận, tôi xin phát biểu rằng, tôi là một trong những người hạnh phúc nhất trần gian này, nếu thực sự “DBHB” đang xảy ở VN!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét