Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

"Sượng sùng bái" tượng Hồ Chí Minh có hợp pháp hay không?

“2. Xin thưa: Tôi không “xuyên tạc tượng” hay xuyên tạc bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì. Xuyên tạc không có trong ba lô của tôi. Tôi luôn luôn nói thẳng. Nếu sai thì xin lỗi hay tự sửa đổi như các thầy mũi lõ và mũi tẹt đã dạy tôi ở trường trong thời kỳ đô hộ bốc lột, đen tối, độc ác nhất của lịch sử nước ta. Thi thoảng tôi cũng có châm biếm, nhẹ hay cay, nhưng không hề với ác ý mà chỉ là gia vị cho phản hồi bớt tẻ.”(Nguyễn Đăng Thường)

@bác Thường kính,

Nhân tiện thấy bác nhắc lại cụm từ “xuyên tạc tượng”, tôi xin gửi tới các bác cái bài này mà tôi đã đọc được trước khi viết PH này. Cũng vì “tức cảnh” tạc tượng của những “nhà điêu… khắc” Việt Nam, và thấy “nó” cũng liên quan đến đề tài của bài viết này, nên tôi mới viết là: “Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người Việt Nam làm nghề… “xuyên tạc tượng” lắm!” Và, có một điều quan trọng tôi muốn nói là, thực tình là không có ý “ám chỉ” gì bác đâu ạ! Xin bác hiểu cho!

2. Nhân đây, tôi cũng xin có một góp ý về “4 điểm” của bác như thế này:

- Tôi có biết một trường hợp “sượng sùng bái” tượng Hồ Chí Minh của “một con người tự do”. Và tôi xin hỏi bác là, trường hợp này, có thể “liệt” vào loại “hợp pháp” hay không? Xin bác Thường vui lòng trả lời và phản hồi cho biết lý do! Trân trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét