Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

"Quái vật" nhà ông Lành

“Lũ chúng ta những người con đất Việt
Ngửa mặt nhìn trời đớp ánh trăng rơi
Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”

(Tiến sĩ triết học Mác-Lênin)

“Hồi xưa”, khi chưa biết mấy câu thơ “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt” là của “ông Lành”, tôi chỉ nghĩ bụng là: “cậu đ. lào mà ngu thế, lịnh cũng đ. biết đường lịnh, nói “đảng ta đó trăm tay nghìn mắt“, thế hóa “đảng” là “quái vật” à?!

Ngày nay, ngẫm nghĩ lại, hóa ra cái nhà “ông Lành” này cũng “thâm” phết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét